ยุคประวัติศาสตร์ ความเจริญและการพัฒนาในแต่ละยุคสมัย

ยุคประวัติศาสตร์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

ยุคประวัติศาสตร์ หลายคนคง ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าเป็นยุคที่ มนุษย์นั้น ได้มีการประดิษฐ์ และคิดค้น ตัวอักษร และมีการ บันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ในยุคสมัยก่อนๆ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก เป็นตัวอักษร

ยุคประวัติศาสตร์

ที่มักพบเจอ ได้ตามผนังถ้ำ หรือแผ่นหิน ใบลาน แผ่นดินเหนียว และแผ่นโลหะ ซึ่งสือให้เห็น ความเป็นอยู่ ในยุคนั้นๆ ของมนุษย์ ที่มีการพัฒนา ทางด้านความเจริญ ทางอารยธรรม ที่มีความ แตกต่างกันออกไป ในแต่ยุคสมัยนั้น 

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่าง

ประวัติศาสตร์ ก็จะมีความ แตกต่างกันออกไป ประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ ย้อนกลับไป เมื่อ 3,500 ปีก่อน 476 ปีคริสตศักราช มนุษย์ได้รู้จัก การประดิษฐ์ ตัวอักษรขึ้นมา และได้รับความ เจริญทาง ด้านวัฒนธรรม กันอย่างแพร่หลาย

ส่งไปทางยุโรป และต่อมาชาวกรีก หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย ได้รับอารยธรรม ความเจริญ และได้ตั้งถิ่นฐาน สร้างอารยธรรม เป็นของตนเอง และได้เกิด วัฒนธรรม และอักษรตัวอื่นๆ ขึ้นมาใน แต่ละประเทศ ประวัติศาสตร์สากล หรือที่เรียกกันว่า สมัยกลางยุคมืด

 

ได้เริ่มตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งเป็นช่วง หลังจากที่ จักรวรรดิ โรมันล่ม และได้เกิด อุปสรรคด้าน ความเจริญ จึงทำให้ ความเจริญนั้น ถอยลงมาก จึงถูกเรียกกัน ว่ายุคมืด จึงเกิดระบบ ศักดินาสวามิภักดิ์ ขึ้นมาด้วย และทุกอย่าง ต้องเป็นไปตาม คำสอนของศาสนา

และถ้าผู้ใด ที่คิดจะขัดขืน หรือไม่ทำตาม จะต้องถูก ลงโทษ อย่างร้ายแรงที่สุด ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ได้มีการฟื้นฟูอารยธรรม ได้มีการพัฒนา เป็นอย่างมาก ทางด้านการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ และเป็นยุค ที่มีความเจริญรุ่งเรือง และถือว่าฟื้นฟู เป็นอย่างมาก แหล่งอารยธรรม

@ufabet168v4