ยุคสมัยเอเชีย ประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นของการกำเนิดสิ่งต่างๆที่เราหาคำตอบมาให้คุณ

ยุคสมัยเอเชีย เรื่องราวในอดีตก่อนดำเนินมาเป็นปัจจุบัน จะมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง?

ยุคสมัยเอเชีย การที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการเรียนรู้ ถึงวิวัฒนาการตั้งแต่ ครั้งสมัยอดีตจนกว่าจะมาเป็นปัจจุบัน เรื่องราวของมนุษย์ ในครั้งอดีตนั้น จะมีความเป็นมาอย่างไร โดยการแบ่งแยกเรื่องราว ของประวัติศาสตร์นั้น แบ่งออกได้เป็น 2สมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การเรียบเรียงเรื่องราวตรงนี้นั้น ก็จะเป็นการพูดถึงในช่วงที่มนุษย์เรานั้น

ยังไม่รู้จักการใช้ภาษา การสื่อสารเรื่องราว จะแยกออกเป็นยุคหิน และยุคโลหะ โดยที่ยุคหินถูกแบ่งเป็นอีก 3ยุคนั้นก็คือ ยุคหินเก่าประมาณ 2,500,000-10,500 ปีมาแล้ว ยุคนี้เรื่องทำของใช้ เครื่องมือแบบง่ายๆ หาได้ทั่วๆไปอย่าง การใช้ดูกสัตว์ในการ ทำอุปกรณ์หาอารหาร ยุคหินกลางประมาณ 10,500 – 10,000 ปีมาแล้ว

ยุคสมัยเอเชีย

เรื่มรู้จักการประดิษฐ์มากขึ้น เรียนรู้การเพาะปลูก เรียนรู้การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย และยุคหินใหม่ประมาณ 10,000 – 4,000 ปีมาแล้ว เรื่มเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เป็นการเริ่มยุคเกษตรกรรม มีการเลี้ยงส้ตว์ รวมไปถึงการทำประมง การอาศัยแบบเป็นหลักแหล่ง และเริ่มมีการประกอบพิธีต่างๆ ในการบูชาธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบรูณ์

ของคนในหมู่บ้าน ต่อมาคือยุคโลหะ ถูกแบ่งเป็นอีก 3ยุค ยุคทองแดง การนำทองแดงมาใช้เป็นเครื่องมื เครื่องประดับ หรือทำอาวุธ ยุคสำริด ก็ทำอาวุธ ของใช้เช่นเดียวกัน แต่ว่าสำริดที่ได้มานั้น นำมาจากโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก และส่วนยุคเหล็กนั้น ถูกค้นพบว่ามนุษย์ ทำของใช้เครื่องมือต่างๆ จากเหล็กได้เมื่อประมาณ 2,700 – 2,000 ปีมาแล้ว

ยุคสมัยเอเชีย

และสมัยประวัติศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ เริ่มเรียนรู้การเข้าสังคม รู้จักการจดบันทึก การคิดค้นตัวอักษร ที่สามารถทำให้ ในปัจจุบันเรามีตัวหนังสือใช้ และสามารถเข้าใจ ในเรื่องราวครั้งเมื่ออดีต ว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยจะถูกแบ่งออกเป็นเชื้อชาติ ต่างสังคมต่างภาษา จึงทำให้การเริ่มต้น ของสมัยประวัติศาสตร์ ในแต่ละที่นั้นไม่พร้อมกัน

ยุคสมัยเอเชีย

ดังนั้นแล้วในปัจจุบัน จึงเกิดการท่องเที่ยว แนวประวัติศาสตร์ ที่ให้เยาวชนหรือคนรุ่นหลัง ที่มีความสนใจ ในเรื่องราวของ วิวัฒนาการเหล่านี้ การค้นพบวัตถุโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ ที่ยังถูกรักษาอยู่ไว้ ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในที่ต่างๆ จะมีทางกรมศิลปากร คอยดูแลสิ่งของเหล่านี้ไว้ เพื่อสืบทอดส่งต่อ ให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไป

@ufabet168v4

ยุคประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยวเอเชีย