วัดโบราณ สถานที่สักการะ ของพวกเราหลายคนนั้นเอง !

วัดโบราณ สิ่งที่พวกเรา ไหว้เพื่อเสริม สิริมงคลให้แก่ตัวเอง

วัดโบราณ คนไทยเรา ไม่ว่ายุคสมัยไหนๆ ก็จะต้องเติบโตมากับ ศิลปะ วัฒนธรรม พื้นฐานคนไทย ที่จะต้องเข้าวัด ไปกราบไหว้พระ ทำบุญ เวียนเทียน ลอยกระทง ตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งพื้นฐานคนไทย จะนับถือศาสนาพุทธ กราบไหว้พระพุธทเจ้า ยึดหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีมาตั้งแต่ สมัยโบราณ วึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไป ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง

มีวัดเกิดขึ้นมากมาย แต่วัดที่มีมาตั้งแต้สมัยโบราณ ก็ยังมีอยู่ เพื่อให้คนได้เข้าไปกราบไหว้ และเรียนรู้ เรื่องราวโบราณ ในสมัยอดีต อีกหลากหลายวัดมากมาย ซึ่งแต่ละวัด ก็จะมี เรื่องเล่า ที่แตกต่างกัน มีที่มาที่ไป

ซึ่งวัดโบราณ ก็จะมีอยู่ กระจายไปตาม แต่ละจังหวัด เพื่อให้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของไทย ในอดีต ซึ่งวัดโบราณก็มีอยู่หลายที่ หลายวัด วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ วัดโบราณ ในประเทศไทย ที่อยู่มาตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน ว่ามีที่ไหนบ้าง

1. วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดอยุธยา เป็นวัดที่ เมื่อใครได้ไปเที่ยว อยุธยา ต้องแวะไปกราบไหว้ที่วัดนี้ เป็นวัดที่ นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะวัดนี้ มีความใหญ่และงดงาม ทำให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยในวัด จะมีเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ ตั้งงอยู่ภายในวัด และมีพระพุทธรูปสร้างอยู่ล้อมรอบเจดีย์

วัดโบราณ
2. วัดเชิงท่า เป็นวัดที่เก่าแก่ ที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่จังหวัดอยุธยา มีเรื่องเล่าต่อๆกันมามากมาย เช่น พระเจ้าตากสิน ได้บวชเรียนอยู่ที่วัดนี้ ซึ่งในวัดนี้ มีวัตถุโบราณอยู่มากมาย

วัดโบราณ
3. วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีมนต์สเน่ห์ เป็นวัดที่เก่าแก่ โบราณ และถือว่าเป็นวัดที่ สำคัญที่สุด ในสมัยอยุธยา ซึ่งถ้าใครไปเที่ยวอยุธยา และไม่ไปวัดมหาธาตุ ถือว่าไปไม่ถึงอยุธยา ซึ่งลักษณะเด่นที่คนต้องไปดู นั่นก็คือ เศียรพระที่อยู่ในต้นไม้

วัดโบราณ

สถานที่เก่าแก่ หรือ เป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจ ของใครหลายคน !

4. วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดขนาดใหญ่ ที่อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำ และเป็นวัดที่ มีบรรยากาศที่ดีและมีสิ่งก่อสร้าง สมัยก่อนที่บ่งบอกความเป็นมาได้ เป็นอย่างดี

วัดโบราณ
5. วัดโลกยสุธาราม วัดพระนอนองค์ใหญ่ ที่เป็นจุดเด่น ของวัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา มีพระปางไสยาสน์ ที่ห่มจีวรสีเหลืองอร่าม เต็มองค์ และด้านหลัง ก็จะมีซากเมืองเก่าแก่ ทำให้เป็นจุดทีาน่าสนใจ แก่นักท่องเที่ยว ที่งชาวไทย และต่างชาติ และมีนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยว กันอย่างต่อเนื่อง

วัดโบราณ

@ufabet168v4

วัดโบราณ