เทศกาลไทย เทศกาลที่น่าสนใจ และเป็นเทสกาลสำคัญ

เทศกาลไทย ท่านเคยเที่ยว เทศกาลไทยโบราณ บ้างหรือไม่ ?

เทศกาลไทย ถ้าเรา พูดถึงประเพณี หรือเทศกาลไทยที่มี ความเป็นมานาน นับร้อยๆ ปีในบางเทศกาลนั้น เราจะมาพูดถึง เทศกาล ที่ได้รับการสิบทอดมาแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคปัจจุบัน 5เทศกาลไทย ที่น่าสนใจกันนั้นเอง

1. เทศกาลกินเจ เทศกาลนี้เป็นการ นุ่งขาวห้มขาว โดยทุกคนนั้น จะไม่กินเนื้อสัตว์ และถือศิลกัน ในประเพณี จะหนักไปทางพวก ผัก และแป้ง เทศกาลนี้ถ้าพูดถึง จังหวัดภูเก็ต เป็นเทศกาลใหญ่ อีกเทศกาลที่ได้รับการยอมรับ จากชาวต่างชาติมากมาย

เทศกาลไทย

2. เทศกาลบั้งไฟพญานาค เทศกาลนี้ เกิดขึ้นที ่แม่น้ำโขง โดยจะมีวัตถุ ขึ้นมาเหนือน้ำ เป็นลูกไฟสีแดง กลม ลูกใหญ่ และให้ทุกคนนั้นเข้าสักการะ ถือว่าเป็นเทศกาล ศักสิทธ์ อีกเทศกาล ที่คนนิยมไปกัน รวมถึงชาวต่างชาติ

เทศกาลไทย

เทศกาลที่น่าทึ่ง ของคนไทย และเป็นเทศกาลสำคัญ

3. เทศกาลโต๊ะจีนลิง เทศกาลที่ เขาจะทำบุญให้อาหารลิงกัน เชื่อว่า เป็นสัตว์ของสิ่งศักสิทธิ์ เขาจะเลี้ยงโตีะจีนลิง ให้เป็นพวกผลไม้ ลิงแถวนั้นก็จะลงมากิน ผลไม้กันยกใหญ่ถือว่า เป็นเทศกาลใหญ่อีกเทศกาล ที่คนไปรับชม และท่องเที่ยวกัน

เทศกาลไทย
4. เทศกาลร่มบ่อสร้าง เทศกาลนี้เกิดขึ้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เป็นเทศกาล ของคนเมืองทางภาพเหนือ ที่เป็นเทศกาลที่ส่งเสริม กิจกรรมภาพวาดทางศิลป่ะ ชาวต่างชาติ ให้ความนิยมใน เทศกาลนี้อย่างมาก และรวมถึงคนในชาติ เราก็ไปกันด้วย

เทศกาลไทย
5. เทศกาลผีตาโขน เทศกาลของคนจังหวัด เลย เป็นเทสกาล ของคนอำเภอด่านซ้าย เทศกาลนี้ มาจากนิยายเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยจะแต่งตัวเป็น ผีตาโขน แล้วส่วมใส่หน้ากาก แล้วเดินแห่ กันถือเป็นเทศกาล ยิ่งใหญ่อีกอันที่ คนให้การนิยมไปกัน

เทศกาลไทย

 

@ufabet168v4

โบราณสถานเอเชีย