เที่ยวมรดกโลกอาเซียน กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด จนได้รับการขึ้นทะเบียนองค์การยูเนสโก

เที่ยวมรดกโลกอาเซียน เราจะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรกโลกแห่งเอเชียคือที่ไหนบ้าง?

เที่ยวมรดกโลกอาเซียน ในทวีปแเอเชียของเรา มีสถานที่เที่ยวมากมาย ในประเทศไทยก็หลายแห่ง ซึ่งในสถานที่เหล่านั่น ได้มีการขึ้นทะเบียน กับองค์การยูเนสโก ก็เพราะสถานที่เหล่านี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีมาอย่างช้านาน และมีความอัศจรรย์ ที่พบได้ในสถานที่นั้นๆ จะมีสถานที่ใดบ้างนั้น เราไปดูกันเลยกับที่แรก กับสุสานโบราณของญี่ปุ่น

เที่ยวมรดกโลกอาเซียน

ซึ่งจะประกอบไปด้วยสุสาน ที่มีหลากหลายรูปร่าง ซึ่งจะเป็นเนินสุสานที่ มีลักษณะเป็นรูปรูกุญแจ โดยจะมีอยู่ 11 แห่ง ซึ่งจะมีความยาวของเนิน ที่มากกว่ากว่า 200 เมตร ซึ่งจะมีเนินสุสานที่เป็น รูปวงกลมอีก 4 แห่ง ซึ่งจะเป็นโครงสร้างของอำนาจ ที่ได้แบ่งไปตามลำดับ ของผู้ที่มีอำนาจปกครอง

ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งสุสานแห่งแสดงให้เห็นถึง ในเรื่องจองเทคโนโลยี ฟในทางวิศวกรรมขั้นสูง ที่อยู่ในสมัยโบราณ และถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ ในประวัติศาสตร์ในญี่ปุ่น และจะมีสุสานหลวง ที่เป็นของจักรพรรดิ ของหลายๆพระองค์ รวมอยู่ด้วยที่สุสานแห่งนี้ โดยอยู่ในความดูแลของ สำนักพระราชวัง ซึ่งมีการควบคุมอย่างเข้มงวด

เที่ยวมรดกโลกอาเซียน

และเรามาต่อกันที่ ทุ่งไหหิน ที่อยู่ในประเทศลาว ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของหินขนาดใหญ่ ที่อยู่แบบกระจัดกระจาย โดยจะอยู่ที่แขวงเชียงขวาง ในภาคเหนือของลาว โดยจะด้วยหินขนดใหญ่ รูปรางที่คล้ายกับไหนับพัน โดยไหหินที่ว่านี้มีอายุเก่าแก่ ซึ่งจะมีอยู่ในยุคเหล็ก และมีความเชื่อกันว่า หินที่ว่านี้เป็นสิ่งที่จะใช้ในการ ประกอบพิธีกรรม

ที่เกี่ยวกับงานศพ ของมนุษย์ในสมัยโบราณ เนื่องจากมีการค้นพบวัตถุ เกี่ยวข้องกับงานศพ และเป็นหนึ่งในสถานที่โบราณ ที่มีความสำคัญอย่างมาก และไปกันที่ประเทศอินโดนีเซีย กับสถานที่ที่ชื่อว่า บูโรบูดูร์ ซึ่งจะเป็นศาสนสถาน ของทางศาสนาพุทธ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดนทางสหประชาชาติ หรือยูเนสโกนั้นได้ประกาศให้

เที่ยวมรดกโลกอาเซียน

โบโรบูดูร์เป็นแหล่งมรดกโลก และได้มีการสันนิษฐานว่า มีการสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดนจะตั้งอยู่บนที่ราบเกฑุ และสร้างขึ้นมาจากหินภูเขาไฟ ซึ่งจะเป็นรูปทรงแบบปิรามิด โดยจะแบ่วชั้นลดหลั่นกัน จำนวน 8 ชั้น โดยมีการตกแต่งด้วย ภาพสลักจำนวน 2672 ชิ้น และจะมีรูปปั้นพระพุทธรูป

อีกจำนวน 504 องค์ ในส่วนของโดมตรงกลาง จะล้อมรอบไปด้วย 72 รูปปั้น โดยสถานที่แห่งนี้ จะเป็นสถาปัตยกรรม ที่จะเป็นในรูปแบบขอว ศิลปะที่มีความงดงาม ที่หาได้ยากมาก แต่ยังคงหลงเหลือ ให้คนรุ่นหลังได้ดูกัน

@ufabet168v4

รีวิวเที่ยวเอเชีย