เมืองในอิตาลี เซียน่า เมืองแห่งศูนย์กลางวัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ จนได้รับบันทึกเป็นมรดกโลก ที่ใครหลายคนจะต้องหลงรักเมืองนี้นั้นเอง

เมืองในอิตาลี เที่ยวด้วยตัวเอง เซียน่าประวัติเป็นอย่างไร?

เมืองในอิตาลี เซียน่าตั้งอยู่บนเทือกเขาทัสคัน ถูกตั้งถิ่นฐานในครั้งแรกของชาวเอทรุสกัน เมื่อประมาณ 900 – 400 ปี ก่อนคริสตกาล โดยเริ่มแรกนั้นมีชนเผ่าไซนา ที่อาศัยอยู่ทางตอนกลางของอิตาลี ได้ถูกอิทธิพลของชนเผ่าเอทรุสกัน ที่ถือว่ามีฐานะชนชั้นสูงกว่า และยึดครองดินแดนในตอนกลางของอิตาลี เที่ยวด้วยตัวเอง จากนั้นได้เริ่มมีการใช้ระบบชลประทาน ในพื้นที่ตอนกลางช่วงเวลานั้นอีกด้วย ในช่วงยุคสมัยของโรมันเอง เมืองเซียน่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไร เพราะไม่ได้อยู่ในถนนสายหลัก ที่เดินทางเข้าสู่โรมนั้นเอง โดยในอดีตนั้นชาวโรมันนิยมสร้างถนน 5 ที่เที่ยวยอดฮิต

ที่เชื่อมต่อกันทั้งยุโรปเลยทีเดียว เพื่อที่ง่ายต่อการขนส่ง และทำสงครามนั้น ปัจจุบันนั้นยังมีร่องรอยของถนน เที่ยวด้วยตัวเอง อยู่กระจายโดยรอบยุโรปนั้นเอง ในช่วงเวลาต่อมาเมืองแห่งนี้ ได้เริ่มมีการสร้างกำแพงป้องกัน ตามแนวภูเขาเพื่อเป็นการป้องกันเมือง และเวลาต่อมาที่อาณาจักรโรมันล่มสลายลง เข้าสู่ยุคกลางเมืองแห่งนี้ ที่เป็นรัฐอิสละจากผู้อื่น

ก็ได้ถูกอธิพลจากชาวแฟรงค์ ที่มีอิทธิพลในยุโรปอย่างมาก สามารถยึดครองดินแดนต่างๆ ของโรมันได้นั้นเอง เที่ยวด้วยตัวเอง ทำให้เส้นทางการค้าได้เปลี่ยนไป จากที่จะเดินทางไปยังดินแดนอิตาลี แต่ได้ผ่านไปยังอาณาจักรไบเซนไทน์แทน จึงทำให้เซียน่าเองเข้าสู่ยุคทองตั้งแต่นั้น ความเจริญจากการค้าได้ทำให้เมืองนี้ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท่องเที่ยวเอเชีย

จนกระทั่งมาถึงจุดพีคของเมืองแห่งนี้ ที่มีการพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพราะอิตาลีนั้นได้ขึ้นชื่อในเรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นอย่างมาก หลังจากที่ยุโรปได้เริ่มเข้าสู่ยุคฟื้นฟูวิทยาการ ทำให้ดินแดนในอิตาลีเจริญอย่างมากทางด้าน  วิทยาการต่างๆนั้นเอง โดยเมืองแห่งนี้นั้นถือได้ว่า เป็นคู่แข่งกับเมืองฟลอเรนท์ ที่ตั้งอยู่เหนือเมืองแห่งนี้ไปหน่อยนั้นเอง ที่เที่ยวของเอเชีย

โดยเมืองแห่งนี้ได้มีสถาปัตยกรรม รวมถึงวัฒนธรรมที่ถือได้ว่า ตั้งเป็นศูนย์กลางของยุโรปเลยทีเดียว อีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังถือได้ว่า สร้างศิลปินให้กับลูกใบนี้หลายคนเลยทีเดียว ศิลปินชื่อดังต่างๆแห่งยุค เที่ยวต่างประเทศ ได้ผ่านการเรียนรู้ต่างๆ ในเมืองแห่งนี้เพื่อศึกษาทางด้านศิลปะ จนกลายเป็นเมืองที่ใครหลายคนที่จะเป็นศิลปิน จะต้องมาสัมผัสยังเมืองแห่งนี้นั้นเอง ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ยังคงยิ่งใหญ่ มาตั้งแต่อดีตที่เป็นศูนย์กลาง ทางวัฒนธรรมของยุโรปนั้นเอง ที่เที่ยวธรรมชาติ

เมืองในอิตาลี

เมืองในอิตาลี ที่เที่ยวยอดนิยม เที่ยวคนเดียว เซียน่ามีความสำคัญอย่างไรกับอิตาลี?

ที่เที่ยวยอดนิยม เที่ยวคนเดียว เป็นเมืองที่ดูงดูดผู้คนอย่างมาก โดยเฉพาะการเปิดกว้างในเรื่องของการศึกษา ศิลปะในแขนงต่างๆที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนในเรื่องวิทยาการต่างๆอีกด้วย ในอดีตนั้นหากจะมีการสร้างสิ่งก่อสร้าง ที่ใหญ่โตหรือมีความอลังการ จะต้องมีการใช้ช่างหรือสถาปนิกจากอิตาลี ผู้ที่มีความชำนาญ ที่เที่ยวยอดนิยม เที่ยวคนเดียว ในการสร้างสิ่งต่างๆนั้นเอง ทำให้อิตาลีขึ้นชื่อในเรื่องของ ศิลปะวิทยาการต่างๆนั้นเอง และด้วยที่ตั้งของอิตาลีที่เป็นศูนย์กลาง ของยุโรปในช่วงศิลปะฟื้นฟู ทำให้องค์ความรู้ต่างๆรวมถึง ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อ ได้เริ่มแพร่กระจายออกไปจากประเทศแห่งนี้ ที่เที่ยวน้ำตก

รวมถึงเมืองนี้เองที่ทำหน้าที่เปิดกว้าง ให้ ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสกับความ สวยงามของเมืองแห่งนี้รวมไปถึงแนวคิดต่างๆ ที่ถือได้ว่าอิตาลีในยุคนั้นเป็นผู้นำเทรนต่างๆ ในยุโรปนั้นเอง โดยเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองอันดับ 4 ที่มีความใหญ่ที่สุดในอิตาลี ซึ่งเมืองต่างๆในอิตาลีนั้น ส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป

รวมไปถึงสร้างบุคคลสำคัญต่างๆของโลก ในแต่ละเมืองอีกด้วย อาทิเช่น Guido da Siena เจ้าของผลงานศิลปะ ที่มอบให้กับโบสถ์ San Domenico ซึ่งมีอายุในช่วงศตวรรษที่ 13 และด้วยความโด่งดังของภาพวาดนี้เอง เที่ยวต่างประเทศ ได้พาให้ผลงานของเขาเผยแพร่ ออกไปจัดแสดงในที่ต่างๆ จนได้รับชื่อเสียงนั้นเอง ทำให้เมืองแห่งนี้เหมือนเป็น จุดเริ่มต้นของศิลปินหลายๆคน ที่มีความฝันในการที่จะรังสรรค์ ผลงานศิลปะในหลายๆแขนงนั้นเอง ที่เที่ยวบันเทิง

ประเทศที่น่าเที่ยว ที่เที่ยวรอบโลก เซียน่าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

ประเทศที่น่าเที่ยว ที่เที่ยวรอบโลก เมืองแห่งนี้นับว่าจะพาให้คุณได้ สัมผัสกับความคลาสสิคของยุคกลาง ที่มีความเฉพาะตัวในแบบอิตาลี ทั้งยุโรปนั้นจะมีความเฉพาะตัว โดยอิตาลี นั้นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป จึงได้รับวัฒนธรรมมาจากทุกทิศทาง ทำให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งศูนย์รวม วัฒนธรรมของยุโรปเลยทีเดียว ประเทศที่น่าเที่ยว ที่เที่ยวรอบโลก ด้วยความที่เคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่าง โรม ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับอิทธิพล จากช่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนาน นั้นเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่น ทางประวัติศาสตร์นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ Piazza del Campo

ศูนย์กลางเมืองเก่าของ เมืองเซียน่า ด้วยความโดดเด่นของพื้นที่นี้ อาคารต่างๆในบริเวณนี้มีลักษะโค้งของ พระราชวัง Palazzo Púbblico ( หอศาลากลาง ) ที่เหลี่ยมน่าสนใจเลยทีเดียว ปลายบนจตุรัสเป็น Fonte Gaia , อ่างน้ำพุรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแกะสลัก lácopo della Quercia สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช 1419 ที่เที่ยวสวนสนุก

และได้รับการฟื้นฟูในปีค.ศ. 1868 ด้วยความโดดเด่นของลานตรงกลางนี้เอง ทำให้เป็นจุดนัดพบของผู้คนต่างๆ ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ชมกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ ถ้าหากได้มายังเมืองนี้ ห้ามพลาดที่แห่งนี้เลยทีเดียว สถานที่ต่อไปคือ Torre del Mangia ตั้งอยู่ปลาย Palazzo Pubblico ใกล้กันนั้นเอง

 มีความยาวถึง 102 เมตร เป็นหอคอยยุคกลางที่มีความโดดเด่น ที่ถูกก่อสร้างด้วยอิฐสูงขึ้นไป ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1338 จนแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1348 โดยสองพี่น้อง Minuccio และ Francesco di Rinaldo ด้วยความสูงของที่นี้ พาให้เราขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมือง และภูเขา Tuscan ทำให้หอคอยแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์ก

ของการท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้เลยทีเดียว เราไปกันต่อที่ San Doménico อาคารอิฐสไตล์โกธิค Cistercian ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1226 และได้ถูกต่อเติมส่วนขยาย จนทำให้ไม่เหลือเค้าโครงเดิม จนแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1340 ด้วยความโดดเด่นทางศิลปะ ที่มีการตกแต่งโบสถ์โค้งเป็นรูปทรง อันโดดเด่นทำให้ผู้คนมักชื่นชอบ

มาชมสถานที่แห่งนี้นั้นเอง และด้วยความเก่าแก่นั้นเอง ทำให้โบสถ์แห่งนี้มีความเก่าแก่ที่สุด ในเซียน่าเลยทีเดียว และที่น่าสนใจเลยก็คือ บนกำแพงของโบสถ์แห่งนี้ มีภาพวาดผลงานชิ้นเอกทั้ง 2 อย่าง ความปิติยินดีของนักบุญแคทเธอรีน  และเซนต์แคทเธอรีนเป็นลม วาดโดย Sodoma 1525 และภาพวาด หินอ่อนพลับพลา วาดโดย Giovanni di Stéfano และภาพวาดอื่นๆอีกมากมาย ที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้รวบรวม ภาพวาดชิ้นเอกต่างๆจากศิลปินดัง ของแต่ละยุคนั้นเอง จึงเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ของเมืองแห่งนี้นั้นเอง ที่อยู่คู่กับยุคที่รุ่งเรืองของเมืองแห่งนี้นั้นเอง

สถานที่สุดท้ายคือ Palazzo Salimbeni อาคารพระราชวังทั้ง 3 ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 อยู่ตรงกลางจตุรัสเดิมที่เคยเป็นสวนพระราชวัง แต่ในช่วงปี 1800 จตุรัสได้ถูกสร้างขึ้น และที่แห่งนี้ได้รับการปรับเปลี่ยน ให้เป็นสไตล์ Neo Gothic จึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมอีกแห่ง และเป็นที่ตั้งธนาคารเก่าแก่ของอิตาลีอย่าง Monte dei Paschi di Siena

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1472 จึงกลายเป็นงานสถาปัตยกรรม ของเมืองนี้เลยทีเดียวที่ได้มาสัมผัส กับความสวยงามของจตุรัสแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในเซียน่า ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นสถาปัตยกรรรมเก่าแก่ ของเมืองแห่งนี้นั้นเอง

เมืองในอิตาลี

ปัจจุบันเซียน่าเป็นอย่างไร?

ด้วยขนาดเมืองที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ตามยุคสมัยที่ผ่านไปนั้นเอง ทำให้เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมนั้นเอง จึงทำให้กลายเป็นเมืองนักท่องเที่ยว อีกแห่งที่ทำให้เมืองแห่งนี้ มีความโดดเด่นในแง่ศิลปะนั้นเอง นอกจากนี้เศรษฐกิจของเมือนี้ ยังมีอุตสาหกรรมเเล็กๆ รวมถึงเกษตรกรรมในบางพื้นที่ ที่คอยหล่อเลี้ยงเมืองแห่งนี้ รวมถึงเป็นสินค้าส่งออกในงานหัตกรรมอีกด้วย ทำให้เป็นเมืองที่ตั้งธนาคารอันเก่าแก่ ทางการค้ามาตั้งแต่โบราณนั้นเอง 

ที่เที่ยวยอดฮิต นั่งรถไฟเที่ยว สรุปการท่องเที่ยวในเมืองเซียน่าเป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวยอดฮิต นั่งรถไฟเที่ยว เป็นเมืองที่ให้ความคลาสสิคกับ ผู้คนที่ได้เดินชมบรรยากาศภายในเมืองแห่งนี้ ที่ทำให้คุณรู้สึกเดินเหมือนอยู่ในยุคกลางนั้นเอง นับว่าเป็นเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่ง ของประเทศอิตาลีที่ส่งออกวัฒนธรรม เผยแพร่ไปสู่ที่ต่างๆในยุโรปนั้นเอง นอกจากนี้ยังพาให้คุุณ ดิ่มดำประทับใจกับเรื่องราวต่างๆ

ภายในเมืองนี้จนทำให้คุณ ประทับใจกับการเดินทางมา ท่องเที่ยวยังเมืองแห่งนี้นั้นเอง จึงทำให้ มองว่า เซียน่า เป็นเมืองที่ส่งออกศิลปินชื่อดัง ระดับโลกในผลงานแขนงต่างๆ ด้วยความโดดเด่นของเมืองแห่งนี้ ที่เป็นคู่แข่งกับฟลอเรนท์ในเรื่องศิลปะนั้นเอง แต่ด้วยความคลาสสิคของที่นี้ ทำให้ที่แห่งนี้ไม่เหมือนใครเลยทีเดียว ที่เที่ยวยอดฮิต นั่งรถไฟเที่ยว หากใครที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ จะต้องหลงรักเมืองแห่งนี้นั้นเอง

โหลดเกมPC

5 ที่เที่ยวยอดนิยม