แหล่งอารยธรรม ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ

แหล่งอารยธรรม อารยธรรมเอเชียที่เป็นมรดกของโลกที่ได้ถูกผสมผสานเข้าด้วยกัน

แหล่งอารยธรรม ที่หมายถึง ความเจริญของมนุษย์ ที่ได้ถูกการพัฒนาต่างๆ ทางด้านอาหาร ความเป็นอยู่ โดยมีการจัดระเบียบ จากผู้ที่มีความชำนาญ ทางด้านความเจริญ ของวัฒนธรรม โดย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่มนุษย์ให้ความสำคัญ มากที่สุด จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน เช่นมรดกทาง วัฒนธรรมทางธรรมชาติ และมรดกแบบผสมผสาน ระหว่างทั้งสอง เข้าด้วยกัน

อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างเช่น อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็น งานสถาปัตยกรรม ที่มีคุณค่าสูงที่สุด ในระดับสากล กลุ่มอาคาร ที่ถูกสร้างติดต่อกัน และทรงคุณค่า ระดับสากล ได้สูงที่สุด หรือจะเป็น ผลงานที่มนุษย์ สร้างขึ้นไว้ กับธรรมชาติ เป็นแหล่งโบราณ ที่มีคุณค่า มากที่สุด

ทำให้เกิด ความหน้าชื่นชม เพราะเป็นสิ่งที่ บรรพบุรุษได้ สร้างขึ้นไว้ ให้กับรุ่นหลังๆ ได้สืบทอด และพัฒนา ต่อๆกันไป และยังเป็น แหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับการก่อสร้าง และการดำเนินชีวิต ของบรรพบุรุษ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก จึงทำให้เกิด การอนุรักษ์

แหล่งอารยธรรม

แหล่งมรดกของชาติ อีกทั้งยังเป็นในทวีปเอเชียตะวันออก ที่ทำให้ นักท่องเที่ยว ต่างหลั่งไหล มาชื่นชมกัน อย่างมากมาย

ศาสนสถานที่มีความสำคัญต่ออารยธรรม

บุโรพุทโธ เป็นศาสนสถาน ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก อารยธรรมเอเชียกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นมา จากหินลาวา เมื่อพุทธศักราช ที่14 และตั้งอยู่ ทางภาคกลาง ของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ใกล้กับแม่น้ำ โปรโก เป็นศาสนสถาน ที่มีความสำคัญ มากที่สุด อารยธรรมเอเชียใต้ และยังถือว่าเป็น มรดกของโลก ที่ผู้คน ให้ความศรัทธา กันเป็นอย่างมาก ปรัมบานัน เป็นศาสนสถาน พราหมณ์ฮินดู ที่ใหญ่ที่สุด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทาง ภาคกลางของ เกาะชวา ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พุทธศตวรรษที่14 เพื่ออุทิศถวาย แต่เทพเจ้า เมืองฮอยอัน อารยธรรมเอเชียตะวันออก เป็นเมืองที่มี ขนาดใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสำคัญ และได้ยกให้เป็น มรดกของโลก

โดยมีการ ผสมผสาน ศิลปะสถาปัตยกรรม ของท้องถิ่น และต่างชาติ เข้าด้วยกัน และมีการอนุรักษ์ อาคารและ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จนถึงปัจจุบัน นครวัด ได้ถูกสร้างขึ้น เมื่อสมัย พระเจ้าสุริยวร ในประเทศกัมพูชา และถือว่าเป็น ศาสนสถานของ พราหมณ์ฮินดู @ufabet168v4

นครวัด

เป็นปราสาทหิน ที่มีขนาดใหญ่ และมีคูน้ำลาย ล้อมรอบปราสาท

เมืองเฟื่องฟูเอเชีย