โบราณสถานเอเชีย ที่ยังทรงคุณค่าและถือว่าเป็นมรดกของโลก

โบราณสถานเอเชีย ที่แสดงถึงความงดงามและ ความเชื่อของเอเชีย และเป็นสิ่งที่ควรศรัทธา

โบราณสถานเอเชีย ในทุกๆสถานที่ ที่เป็น สถานที่โบราณ ต่างก็มี ประวัติความเป็นมา ที่ถูกเล่าสืบต่อกันมา บ่งบอกถึงเรื่องราว ในอดีตที่ผ่านมา ของสถานที่นั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานที่เหล่านั้น ต่างมีความเป็นมา ที่สื่อถึงใน ยุคสมัยก่อน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น ในสมัยก่อน ที่ล้วนมีแต่ ความสวยงาม และน่าค้นหา ที่ถูกสืบทอด ต่อๆกันมา และกลายเป็น มรดกโลกในเอเชีย และ สิ่งมหัศจรรย์ในเอเชีย

ที่เกิดขึ้น ในสถานที่นั้นๆ สำหรับในทวีปเอเชีย ก็จะมีสถานที่ ที่ถือว่า เป็นมรดกโลก และได้รับความสำคัญ อยู่หลายแห่ง และได้รับการอนุรักษ์ การรักษาไว้ เป็นมรดกโลก ไว้แล้วในปัจจุบัน ในแต่ละสถานที่นั้น ก็จะให้ความน่าสนใจ และเสน่ห์ของสถานที่ แต่ละที่ที่แตกต่างกันไป ในสถานที่เหล่านี้ ต่างก็มีความเป็นมา ที่แตกต่างกันออกไป สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น ก็จะมีความสวยงาม น่าหลงใหล และมีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ โดยถูกสรรสร้างขึ้นมา

จากนำมือมนุษย์ หรือเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้วนได้รับ ความศรัทธา อย่างล้นหลาม แต่ที่เห็นกันอยู่มาก ในปัจจุบันก็คงจะเป็น วัดโบราณ หรือวิหารต่างๆ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้ถูกเล่าขาน สืบต่อกันมา 

โบราณสถานเอเชีย

โบราณสถานที่ได้รับการยอมรับและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก

วัดหยวนทง คุนหมิง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีน เป็นวัดที่มีความผสมผสาน และเป็นศูนย์กลาง ของพระพุทธศาสนา และมีอายุมากกว่า 1,200ปี และเป็นวัดที่ มีขนาดใหญ่ที่สุด และโบราณที่สุด และยังเป็นวัด ที่มีความแตกต่าง จากวัดอื่นๆ ในประเทศจีน ท่องเที่ยวเอเชีย

เพราะถูกสร้างไว้ ต่ำกว่าภูเขา ซึ่งวัดในประเทศจีน ส่วนมากนั้น มักปลูกสร้าง บนภูเขาเพียงเท่านั้น อดีตเคยเป็น ศาลเจ้าแม่กวนอิม และได้ถูกการบูรณะแล้ว ลักษณะภายในวัด ถูกตกแต่งสวยงาม และมีสระน้ำ ขนาดกว้าง ที่รายล้อมรอบศาลา @ufabet168v4

ที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่กลางวัดหยวนทง เชื่อกันว่า ศาลาแปดเหลี่ยม ที่ถูกตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีรูปปั้นของ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่เชื่อกันว่า สามารถขอลูก และขอคู่ครอง ได้สมปรารถนา ผู้คนส่วนใหญ่ มักจะขอพรที่นี่ แล้วสมหวังกันอย่างมาก และขึ้นชื่อเรื่อง ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นอย่างมาก ในยุคสมัยปัจจุบันนี้

โบราณสถาน