ที่เที่ยวปากีสถาน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในปากีสถาน พร้อมประวัติความเป็นมา

ที่เที่ยวปากีสถาน ประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวปากีสถาน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ตั้งอยู่เอเชียใต้มีพรมแดนติดกับ ประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และจีน มีชายฝั่งติดทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 6 ของโลก รวมทั้งยังนับถือศาสนาอิสลาม เป็นอันดับ 2 ของโลก รองเพียงประเทศอินโดนีเซีย ความหมายของชื่อปากีสถานนั้น

หมายถึง ดินแดนของชาวบริสุทธิ์ ในอดีตนั้นเองดินแดนแถบนี้ มีพรมแดนต่อกันกับอินเดีย ซึ่งมีความขัดแย้งกันทางศาสนา มาอย่างยาวนานรวมถึงพรมแดนอีกด้วย ที่มีการทำศึกแย่งชิงดินแดน รวมทั้งการเผยแพร่ศาสนาด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันเราจะได้เห็นล่องลอย ศิลปะจากยุคต่างๆที่ผ่านมา จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในอดีตที่เป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นยุคพุทธกาลเอง ที่อิทธิพลของศาสนาพุทธ เข้ามาในดินแดนปากีสถาน

สังเกตุได้จากศิลปะพระพุทธรูปยืน Grandhara ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 – 2 นั้นเอง รวมถึงศาสนาฮินดูและอิสลาม ที่เข้ามาจากทั้งสองทิศไม่ว่าจะเป็น ทางโลกตะวันออกกลาง หรือทางอินเดียเอง

ทำให้ประเทศแห่งนี้มีความหลากหลาย ทางศาสนามาตั้งแต่อดีตนั้นเอง แต่ด้วยอิทธิพลของศาสนาอิสลาม ที่พาผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศ นับถือศาสนาอิสลามซะส่วนใหญ่ จนนำพาให้เกิดความขัดแย้ง

กับอินเดียที่มีความเชื่อทางศาสนาฮินดู จึงทำให้ดินแดนปากีสถาน จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ ปากีสถานตะวันตก ( ปัจจุบัน ) และ ปากีสถานตะวันออก ( บังกลาเทศ ) เหตุที่เกิดความขัดแย้งนั้น มาจากอังกฤษที่ได้เข้ามามีอิทธิพล

เหนือประเทศอินเดียและปกครองยาวนานกว่าร้อยปี จนกระทั่งให้เอกราชกับอินเดีย และดินแดนในแถบนี้ ทำให้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติและศาสนา จากการรวมดินแดนของอังกฤษในอดีต จึงกลายเป็นปัญหาเรื่องพรมแดน

และความเชื่อทางศาสนานั้นเอง ปัจจุบันดินแดนแถบนั้นได้แตกออกมาเป็น ประเทศต่างๆ จนกระทั่งภายหลังรัฐบาลปากีสถาน ไม่ได้ให้ความสำคัญปากีสถานตะวันออก จึงทำให้ดินแดนในส่วนนั้นเอง ได้เกิดเป็นประเทศใหม่อย่าง บังกลาเทศ ในปี ค.ศ. 1971 นั้นเอง

ที่เที่ยวปากีสถาน

ที่เที่ยวปากีสถาน มี ความสำคัญอย่างไร?

ในอดีตดินแดนปากีสถานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินเดีย และทางฝั่งเปอร์เซ๊ยด้วยเช่นกัน ในยุคที่โลกนั้นไร้พรมแดนขีดเส้นแบ่ง อาณาจักรต่างๆล้วนปกครอง ผู้คนและที่ตั้งของเมืองใกล้กับแหล่งน้ำ อย่างอารยธรรมแรกๆของโลก อย่างอารยธรรมแม่น้ำสินธุ ซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่เกิดขึ้นแห่งหนึ่งของโลก ด้วยภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ

โลกโบราณในดินแดนแถบนี้นั้น มาจากอารยธรรมแม่น้ำสินธุนั้นเอง ด้วยที่ตั้งของปากีสถานนั้น มีพรมแดนทางตะวันตก หันไปทางเอเชียกลาง ที่เป็นอารยธรรมชาวอาหรับ และติดกับชายฝั่งทะเลอาหรับ

อันเป็นทะเลทางการค้าเก่าแก่ อีกแห่งหนึ่งของโลกโบราณ ชาวอาหรับนั้นมีการค้าขายมาอย่างยาวนาน และถือได้ว่าเป็นกลุ่มเชื้อชาติแรกๆ ที่มีการเดินทางติดต่อทางการค้า จึงทำให้ชาวอาหรับนั้นเอง

มีรากฐานทางการค้าที่มั่นคง และการติดต่อแลกเปลี่ยนนั้นเอง อีกทั้งในช่วงยุคอาณาจักรเปอร์เซ๊ย ดินแดนในแถบนี้เองได้เป็น ต้นกำเนิดวิทยาการต่างๆของโลกเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการผลิตตัวอักษรโบราณ

รวมถึงระบบเงินตรา ที่ชาวอาหรับมีมากว่านับพันปี ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น ผู้คนชาวอาหรับนั้นมีวิทยาการ ก้าวหน้ากว่าชาวตะวันตก ในดินแดนยุโรป อยู่มากนั้นเอง เพราะในเวลาเดียวกันนั้น อารยธรรมในยุโรปที่ก้าวหน้าที่สุด

คืออารยธรรมกรีก นอกจากนั้นดินแดนอื่นๆ ยังคงปกครองกันด้วยชนเผ่าอยู่นั้นเอง สำหรับปากีสถานแล้วนั้น เหมือนเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรยิ่งใหญ่ อย่างอาณาจักรเปอร์เซ๊ย ที่ถือว่าเป็นต้นแบบอารยธรรมแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นั้นเอง

ที่เที่ยวปากีสถาน

ปากีสถานสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วละก็ ปากีสถานนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงามไม่เหมือนใคร เพราะด้วยที่ตั้งของประเทศอยู่ทางเอเชียใต้ ทำให้พื้นที่เป็นที่ราบสูง และแวดล้อมไปด้วยภูเขามากมาย อีกทั้งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์นั้นเอง มรดกมากมายจากประวัติศาสตร์

ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นเอง สถานที่แรกคือ อุทยานแห่งชาติ Hangol เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุม หลายร้อยไมล์ตลอดชายฝั่งมากราน ที่แห่งนี้มีสัตว์ป่ามากมาย อย่างเช่น เสือดาว

ฮันนี้แบดเจอร์ และตัวนิ่มอินเดียน นอกจากนั้นยังมีภูเขาไฟโคลน ที่เกิดจากการสะสมตัวของแก๊ส น้ำ และสารเคมี ทำให้ยังรู้สึกได้ถึงพลังเดือด ที่กำลังจะโพยพุ่งนั้นเอง หลังจากเย็นตัวลงแล้วได้กลายเป็น

ภูเขาไฟโคลนที่เราสามารถ เดินขึ้นไปชมยังปล่องได้นั้นเอง อันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ด้วยรูปทรงของภูเขาไฟนี้ จึงทำให้ภูเขาไฟโคลน Chandragup อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดูที่มักเดินทาง

มาแสวงบุญกันทุกๆปี ใกล้ๆกันนั้นมีวัดของฮินดูชื่อ Hinglaj นับว่าเป็นสถานที่ทางความเชื่ออย่างหนึ่ง ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ ธารน้ำแข็ง Baltoro ธารน้ำแข็งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากีสถาน

เป็นหุบเขาธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ และหล่อเลี้ยงชีวิตชาวปากีสถาน ทางตอนเหนือจากการละลายของธารน้ำแข็ง กลายเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ของคนทางตอนเหนือนั้นเอง ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับคนรักการผจญภัยและเป็นที่ท้าทาย ของเหล่านักปีนเขาจากทั่วโลก ที่จะมาพิชิตยอดเขาด้วยความสูง ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่ว และสัมผัสกับ     บรรยากาศที่บริสุทธิ์ จากต้นกำเนิดของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตนั้นเอง

เราไปกันต่อที่ หุบเขาคากาน ( Kaghan ) หุบเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน สถานที่แห่งนี้มีความงามมาจาก ตำนานยักษ์ที่เสียใจให้กับ ความผิดหวังในความรักที่มีต่อเจ้าหญิง แต่เจ้าหญิงกลับรักเจ้าชายที่บรืเวณทะเลสาบ Saiful Muluk

จึงทำให้ยักษ์นั้นร้องไห้ออกมาเป็นสายน้ำ จนกลายเป็นทะเลสาบในปัจจุบันนั้นเอง ทำให้ที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบ ที่ขึ้นชื่อของประเทศนี้ ที่มีความงดงามอย่างมาก รวมทั้งยังแสนโรแมนติกยามพระอาทิตย์ตกดินนั้นเอง

ในยามค่ำคืนนั้นท้องฟ้าที่เปิดโล่ง พาให้เห็นดวงดาวที่สว่างมากมาย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนวิเศษเลยทีเดียว สถานที่สุดท้ายคือ Katas Raj Temple เป็นวัดพุทธศาสนาที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในเมือง Chkwal

วัดแห่งนี้ถูกโอบอุ้มด้วยแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่า น้ำในแม่น้ำนี้สามารถรักษาอาการเจ็บป่วย หรือขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้นั้นเอง อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางชุมชน ชาวพุทธที่เก่าแก่เพียงไม่กี่กลุุ่ม

ที่อาศัยอยู่ในปากีสถานนั้นเอง เพราะด้วยเป็นรัฐอิสลามนั้นเอง กฎหมายต่างๆจึงเกี่ยวข้องกับทางศาสนา จึงทำให้ชาวพุทธค่อยๆน้อยลง และอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของปากีสถาน

ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย และสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อันเป็นอารยธรรมเก่าแก่ ของผู้คนที่นี้นั้นเอง

ปัจจุบันปากีสถานเป็นอย่างไร?

ปากีสถานเองมีประวัติศาสตร์ทางการค้า มาอย่างยาวนานกับเส้นทางสายไหม ที่มาจากจีนไปยังตะวันออกกลาง อันเป็นเส้นทางการค้าอันเก่าแก่ รวมถึงการค้าทางทะเล ทางตอนใต้ของประเทศ ทางทะเลอาหรับที่เหล่าประเทศโลกอาหรับ

แลกเปลี่ยนการค้ามาอย่างยาวนาน รวมถึงปัจจุบันนั้นเองที่ ปากีสถานนั้นยังคงมีการค้าที่เป็นคู่ค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังพึ่งพาการท่องเที่ยว ซึ่งในประเทศนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ รวมถึงธรรมชาติที่งดงาม

และยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ชาวปากีสถานที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มาอย่างยาวนาน และมีการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากงบการช่วยเหลือจาก การร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อมาพัฒนาประเทศนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวปากีสถานเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อยู่ทั่วประเทศและความสวยงามของธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมของชาวปากีสถาน ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันของภูมิภาค ระหว่างทางฝั่งโลกมุสลิม และฮินดู ที่มีพรมแดนของประเทศทั้งสองฝั่ง อยู่ระหว่างสองซีกโลกนั้นเอง ทางด้านตะวันตกจะเป็นโลกอิสลาม ส่วนทางตะวันออกจะเป็นทางฮินดูนั้นเอง ด้วยร่องรอยอารยธรรมเก่าแก่

ที่ฝั่งอยู่ในรากของประเทศนี้ สร้างรากฐานทางสังคมในประเทศ ที่มีความแข็งแกร่งและวิทยาการ ความสามารถในอดีตที่ถ่ายทอดกันมา ผ่านอาชีพพื้นเมืองท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง

ของปากีสถานที่ถือว่าเป็นดินแดน แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ของโลกเลยทีเดียว หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ จะต้องหลงรักประเทศแห่งนี้แน่นอน เพราะอุดมไปด้วยธรรมชาติมากมายนั้นเอง

จึงทำให้ มองว่า ปากีสถาน เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติและทรัพยากรอย่างมาก ด้วยดินแดนแห่งนี้ที่มีบันทึก ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งรกรากของมนุษย์ ในกลุ่มแรกๆที่อยู่อาศัยกัน

บริเวณที่ราบลุ่มในแถบตะวันออก ยาวไปถึงที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำสินธุ นับว่าบริเวณแห่งนี้เป็นดินแดนต้นกำเนิดอารยธรรม อันเก่าแก่และขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของโลก จึงได้ตกเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ส่งมาถึงปัจจุบันนั้นเอง 

เที่ยวเอเชียยอดฮิต

ที่เที่ยวปากีสถาน